Contacts
Contacts

Director    Prof. Zheng Xiaohong      0086-25-85811611   zhengxiaohong@njucm.edu.cn

 

Deputy Director       Dr. Jiang Jibiao   0086-25-85811080  jbjiang@njucm.edu.cn

 

Administration Officer   Dr. Gao Jing      0086-25-85811079  gaojing@njucm.edu.cn

 

Project  Officer        Ms. Ge Youzhi    0086-25-85811079  yzge@njucm.edu.cn

 

Project  Officer       Dr. Fei Fei        0086-25-85811733  ffei@njucm.edu.cn

 

Visa     Officer      Ms. Zhang Siqian   0086-25-85811734  sqzhang@njucm.edu.cn

 

Project Assistant    Ms. Du Xiaoping    0086-25-85811734  xpdu@njucm.edu.cn


Contacts

Leadership

  Director    Prof. Zheng Xiaohong      0086-25-85811611   zhengxiaohong@njucm.edu.cn

   

  Deputy Director       Dr. Jiang Jibiao   0086-25-85811080  jbjiang@njucm.edu.cn

   

  Administration Officer   Dr. Gao Jing      0086-25-85811079  gaojing@njucm.edu.cn

   

  Project  Officer        Ms. Ge Youzhi    0086-25-85811079  yzge@njucm.edu.cn

   

  Project  Officer       Dr. Fei Fei        0086-25-85811733  ffei@njucm.edu.cn

   

  Visa     Officer      Ms. Zhang Siqian   0086-25-85811734  sqzhang@njucm.edu.cn

   

  Project Assistant    Ms. Du Xiaoping    0086-25-85811734  xpdu@njucm.edu.cn