Award List Since 2011
    
Year of Awarding Categorizes of Awards Awarding Level Project Name Main Person in Charge
2011 National Prize for Science and Technology State Level The establishment and application of chemical research system of Chinese medicine resources Duan Jinao, Xiao Wei, Qian Shihui, He Ziqing, Qian Dawei, Tang Yuping, Li Youbin, Ding Anwei, Yang Nianyun, Chen Jianwei
2011 Prize for Science and Technology of Jiangsu Province Provincial Level Innovation of major technique of traditional Chinese medicine processing and tablet quality standard system  Cai Baochang, Wu Hao, Lu Tulin, Li Weidong, Li Junsong, Cai Hao, Yin Fangzhou, Qin Kunming, Yang Guangming
2011 Prize for Science and Technology of Colleges and Universities Provincial Level Innovation of major technique of traditional Chinese medicine processing and tablet quality standard system  Cai Baochang, Wu Hao, Lu Tulin, Li Weidong, Xiao Jieming, Li Xiang, Yin Fangzhou, Cong Xiaodong, Zhou Jinhai, Cai Hao, Yu Hongli, Li Lin, Qin Kunming, Li Junsong
2011 Prize for Science and Technology of Jiangsu Province Provincial Level The influence of Chinese medicine for  activating blood circulation and eliminating stasis on tumor metastasis Lu Yin, Zheng Shizhong, Wang Aiyun, Chen Wenxing, Yan Linggeng, Meng Zhengjie, Li Mengqiu
2012 Prize for Science and Technology of Colleges and Universities Provincial Level Clinical and molecular mechanism of treating viral pneumonia using Chinese medicine Wang Shouchuan, Ren Xianzhi, Zhao Xia, Xu Jianya, Sun Yiqiu, Yang Yan, Ai Jun, Liao Hui, Chen Caixia, Chen Chao, Shan Jinjun, Xu Shan
2012 Philosophy and Social Science Excellent Achievement Prize of Jiangsu Province  Provincial Level Cheng Dan’an’s Studies (Books ) Xia Youbing
2012 Prize for Science and Technology of China Association of Chinese Medicine Prize for Social Forces The construction and verification of tumor patients’ coated tongue forming molecular regulation network Zhan Zhen, Zhang Junfeng, Hao Jinfeng, Fan Yuan, Wang Ruiping, Tong Shujuan, Zhang Chunbing, Wu Juan, Yang Yaping, Yu Ping
2012 Prize for Science and Technology of China Association of Chinese Medicine Prize for Social Forces A series of experimental researches on astragalus nanometer micro emulsion collagen promoting neogenesis  of vessel based on the Qi and Blood theory Pan Liqun, Yao Chang, Cai Xubing, Yu Dongsheng
2012 Prize for Science and Technology of China Association of Chinese Medicine Prize for Social Forces Research on molecular mechanism of oral liquid for clearing away the lung heat treating children respiratory syncytial viral pneumonia Zhao Xia, Wang Shouchuan, Xu Jianya, Ren Xianzhi, Luo Hui, Chen Caixia, Zhang Pei, Xu Shan
2012 Prize for Science and Technology of China Association of Chinese Medicine Prize for Social Forces Research on compatibility of medicines for enriching yin and its component adjustment, on VEC signal pathway and systems biology of relevant gene Zhang Xu, Yang Jin, Jiang Fengrong, Gong Jiening, Wang Mingyan, Lu Tulin, Xu Dongqing, Bian Huimin
2012 Prize for Marine Science and Technology Prize for Social Forces Intensive processing of mactraveneriformis and its integrated utilization and research on functional heath care products Wu Hao, Wan Xihe, Wang Lingchong, Cheng Jianming, Liu Rui, Wen Hongmei, Di Liuqing, Bian Huimin, Xiao Wei, Wang Libao
2012 Prize for Chinese Medicine Science and Technology of Jiangsu Province Prize for Social Forces Research on molecular mechanism of oral liquid for clearing lung heat treating children viral pneumonia Wang Shouchuan, Xu Jianya, Zhao Xia, Li Jiangquan, Xu Shan, Liao Hui, Dai Qigang, Shan Jinjun, He Li, Chen Siwen, Wang Wenge, Chen Caixia, Wang Lin, Chen Chao, Bai Lingjun
2013 Prize for Chinese Medicine Science and Technology of Jiangsu Province Prize for Social Forces Mechanism of Jiangsu selfheal extractive intervening impaired glucose tolerance   Wu huiping, Guo Ying, Chen Meijuan, Gao Ming, Gu Yu, Dong Ju, Xi Beili, Dai Xiaoming 
2013 Prize for Science and Technology of Colleges and Universities Provincial Level The base and application research on effects of san’ao decoction on opening the inhibited lung-energy Fan Xinsheng, Cao Longxiang, Guo Liwei, Dong Zibo, Duan Jin'ao
2013 National Prize for Progress in Business Technology Prize for Social Forces Research on key technique of energy-saving cloud computing platform and its application in e-commerce Hu Kongfa, Wang Changqing, Chen Sujuan
2014 Prize for Chinese Medicine Science and Technology of Jiangsu Province Prize for Social Forces Key technique for processing Schisandrachinensis and the integration and application of its quality standardization system Lu Tulin, Yin Fangzhou, Mao Chunqin, Li Lin, Li De, Wu Hao, Li Weidong, Xu Jinguo
2014 Prize for Chinese Medicine Science and Technology of Jiangsu Province Prize for Social Forces Mechanism of compatibility of ermiao medicines for resisting acute gout and research on its effects  Yin Lian, Xu Li, Shi Le, Shi Xinde, Cui Xiaobing
2014 Philosophy and Social Science Excellent Achievement Prize of Colleges and Universities of Jiangsu Province Department and Bureau Level Humane art, neutralization and natural law--diversified history construction of Chinese somatology and  bioethics Ma Jiazhong
2014 Philosophy and Social Science Excellent Achievement Prize of Colleges and Universities of Jiangsu Province Department and Bureau Level The relationship of Xiao Yuncong’s painting style “neither Song style nor Yuan style” and its print works Shen Xin
2014 Prize for Science and Technology of Colleges and Universities Provincial Level The material foundation and biological mechanism of effects of siwu decoction on treating kinds of primary dysmenorrhea Duan Jin'ao, Su Shulan, Liu Pei, Fan Xinsheng, Shang Erxin, Hua Yongqing, Tang Yuping, Wang Peijuan, Ma Hongyue, Qian Dawei, Guo Jianming, Li Wenlin, Lu Yin, Liu Li, Zhu Min, Liu Chunmei
2014 National Prize for Progress in Business Technology Prize for Social Forces Research and application of Electronic Medical Record system and platform of medical information integration Hu Kongfa, Zeng Li, Li haiyuan, Lv Yihua, Fang Junwu, Li Rui, Chen Hao, Zhou Lina, Hu Chenjun
2014 Prize for Science and Technology of Jiangsu Province Provincial Level The construction and application of quality standard system of modern Chinese medicine effects exampled by cassia twig and Poriacocos capsule Xiao Wei, Wang Zhenzhong, Ling Ya, Duan Jin'ao, Ding Gang, Zhu Jingbo, Zhang Chenfeng, Li jiachun, Fan Qiru, Zhao Yiwu
2014 Prize for Science and Technology of Nanjing City Department and Bureau Level Noninvasive treatment respirator based on the theory of fuzzy logic control Wang Jiawang, Yin Zhihong, Wang Zhe, Zhao Ran, Yuan Junhui
2015 Prize for Chinese Medicine Science and Technology of Jiangsu Province Prize for Social Forces The effect of nourishing yin and tonifying yang sequential therapy on the construction of polycystic ovarian syndrome Tan Yong, Ren Qingling, Nie Xiaowei, Zou Yijie, Zhou Ge, Guo Yinhua, Yin Yanyun, Hu Rongkui, Zhao Juan
2015 Prize for Chinese Medicine Science and Technology of Jiangsu Province Prize for Social Forces Mechanism of cancer and its applied basis research Cheng Haibo, Wu Mianhua, Zhou Hongguang, Chen Haibin, Shen Weixing, Li Liu, Li Li
2015 Prize for Chinese Medicine Science and Technology of Jiangsu Province Prize for Social Forces The effect of warming and smoothing blood by modulating lipid by moxibustion and TRPV1 startup mechanism Zhang jianbin, Jiang jingfeng, Wang Lingling, Xu Bin, Wang Xinjun, Wang Yaoshuai, Yu Zhi, Jin Xun 
2015 Excellent Achievement Prize for the 7th Scientific Research of Colleges and Universities (Humanities and Social Sciences) Provincial Level Study on Chinese medicine( in three volumes ) Ren Dianlei, Jin Xin, Xue Gongchen, Zhang Weifeng, Zhu Shine
2015 National Prize for Science and Technology State Level The construction and application of relevant quality control system of Chinese patent medicine effects exampled by cassia twig and Poriacocos capsule Xiap Wei, Xu Xiaojie, Zhu Jingbo, Duan Jin'ao, Wang Yonghua, Wang Zhenzhong, Ding Gang, Bi Yu'an, Cao Liang, Li Jiachun 
2015 Prize for Science and Technology of China Association of Chinese Medicine Prize for Social Forces The construction and application of theoretical system of traditional Chinese medicine tumor Cheng Haibo, Wu Mianhua, Zhou Zhongying, Shen Weixing, Zhou Hongguang, Sun Dongdong, Li Liu, Chen Haibin, Li Li, Li Mohan, Lu Wei, Li Bo, Wang Mingyan, Xu Huiqin, Zhu Huaxu 
2015 Prize for Science and Technology of China Association of Chinese Medicine Prize for Social Forces The confirmation of the best Bitongling prescription and influence of immunologic mechanism Wang Yue, Guo Haiying, Wu Suling, Geng Yuanqing, Li Guangqing, Ding Rong, Qin Shihua, Jing Rongyue
2015 Li Shizhen Medicine Innovation Prize Prize for Social Forces The effect of nourishing yin and tonifying yang sequential therapy on the construction of polycystic ovarian syndrome Tan Yong, Ren Qingling, Nie Xiaowei, Zou Yijie, Zhou Ge, Guo Yinhua, Yin Yanyun, Hu Rongkui, Zhao Juan
2015 Prize for Science and Technology of Jiangsu Province Provincial Level The integration and industrialization application of membrane separation technology based on “ solution environment of Chinese medicine”  Guo Liwei, Zhu Huaxu, Zhang Hong, Bi Yu'an, Yang Yuejun, Liu Yuancai, Yang jiheng, Li Bo, Pan Yonglan
2015 National Prize for Progress in Business Technology Prize for Social Forces The key technique of crunching big data of medical industry and research for application platform Hu Kongfa (not clear)
2016 Prize for Chinese Medicine Science and Technology of Jiangsu Province Prize for Social Forces Basic research for application of Schizonepeta and its industrialization Ding Anwei, Zhang Li, Shan Mingqiu, Bao Beihua, Peng Guoping, Yao Weifeng, Yu Sheng, Chen Peidong
2016 Prize for Chinese Medicine Science and Technology of Jiangsu Province Prize for Social Forces Research on the inheritance of the new system of pathogenesis differentiation Zhou Zhongying, Zhu Yao, Jin Lu, Ye Fang, Guo Lizhong, Zhao Zhiqiang, Wang Zhiying, Jin Miaowen, Zhou Xueping
2016 Prize for Chinese Medicine Science and Technology of Jiangsu Province Prize for Social Forces The effect of cooling and dissipating blood stasis prescription on resisting hepatic failure and its cellular and molecular mechanism Chen Weiping, Bi Lei, Bian Yaoyao, Jiang Zequn, Yan Xiaojing, Zeng Li
2016 Prize for Chinese Medicine Science and Technology of Jiangsu Province Prize for Social Forces Activate the circulation of blood and facilitate  bowel movement when it occurs asthma—research on XiefeiPingchuan decoction treating children febrile asthma Han Xinmin, Yang Jiang, Chao Jianguo, Ni Xinqiang, Ye Jin, Yuan Bin, Zhao Jing
2016 Prize for Chinese Medicine Science and Technology of Jiangsu Province Prize for Social Forces The mechanism and clinical research on effect of tumor treating tablets and its active constituent AGAP on glioma  Huo Jiege, Zhou Zhongying, Wang Xiaoning, Cao Peng, Cai Xueting, Wang Chunru, Lu Wuguang
2016 Achievement Prize for Scientific and Technological Research of Colleges and Universities of Jiangsu Province Department and Bureau Level Basic research for application of Schizonepeta and its industrialization Ding Anwei, Zhangli, Shan Mingqiu, Bao Beihua, Peng Guoping, Yao Weifeng, Cao Yudan, Yu Sheng, Chen Peidong
2016 Achievement Prize for Philosophical and Scientific  Research of Colleges and Universities of Jiangsu Province Department and Bureau Level Disciplinary history of Chinese Medicine Wang Xudong, Yan Tingting, Fan Chongfeng, Liu Ping, Wang Zhenguo
2016 Achievement Prize for Scientific and Technological Research of Colleges and Universities of Jiangsu Province Department and Bureau Level Molecular mechanism of ginsenoside Rb1 regulating metabolism of fat cytolipin Shang Wenbin, Yu Xizhong, Zhao Juan, Zhang Hao, Ye Lifang 
2016 Achievement Prize for Scientific and Technological Research of Colleges and Universities of Jiangsu Province Department and Bureau Level The effect of central galanin regulating the insulin resistance of diabetes and its mechanism Fang Penghua, Zhang Zhenwen, Min Wen, Shi Mingyi, Bu Ping
2016 Science and Technology Prize of Chinese Association of Integrative Medicine Prize for Social Forces Basic research for application of Schizonepeta and its industrialization Ding Anwei, Zhang Li, Guo Chenghui, Shan Mingqiu, Huang Youping, Bao Beihua, Peng Guoping, Yao Weifeng, Cao Yudan, Yu Sheng, Chen Kaijun, Chen Peidong
2016 Science and Technology Prize of Chinese Association of Integrative Medicine Prize for Social Forces The mechanism and clinical research on effect of tumor treating tablets and its active constituent AGAP on glioma Huo Jiege, Zhou Zhongying, wang Xiaoning, Cao Peng, Cai Xueting, Wang Chunru, Lu Wuguang, Wei Guoli
2016 Prize for Science and Technology of China Association of Chinese Medicine Prize for Social Forces The derivation connection of representative classic descriptions, the construction and application of technology system of its effects Duan Jin'ao, Cao Longxiang, Fan Xinsheng, Guo Liwei, Su Shulan, Sun Feng, Wang Peijuan, Liu Pei, Yin Lian, Tang Yuping, Dong Zibo, Gao Song, Chen Yan, Shang Erjin, Qian Dawei
2016 Prize for Science and Technology of China Association of Chinese Medicine Prize for Social Forces Quality grading of Chinese medicine tablets and construction of registration management model Xiao Yongqing, Li Li, Xu Laying, Wu Chunjie, Liu Ying, Sun Lili, Ding Anwei, Gong Qianfeng, Liang Shengwang, Zhang Yisheng
2016 Prize for Science and Technology of China Association of Chinese Medicine Prize for Social Forces The development of the new medicine Guanxinping for tonifying qi and yin, activating blood circulation and dispersing phlegm, research on the mechanism of treating coronary heart disease  Li Qiyi, Fang Zhuyuan, Yan Shihai, Liu Zhihui, Zhu Xuanxuan, Han Xu, Wang Lingzhun, Wang Daocheng 
2016 Prize for Science and Technology of Colleges and Universities Provincial Level Basic research for application of Schizonepeta and its industrialization Ding Anwei, Zhang Li, Guo Chenghui, Shan Mingqiu, Huang Youping, Bao Beihua, Peng Guoping, Yao Weifeng, Cao Yudan, Yu Sheng, Chen Kaijun, Chen Peidong
2016 Prize for Science and Technology of Colleges and Universities Provincial Level Research on the influence of sulphurfumigating on Chinese herb, tablets and prescription and the construction of evaluation system  Cao Gang, Cai Hao, Liu Xiao, Shou Qiyang, Wu Xin
2016 Prize for Science and Technology of Jiangsu Province Provincial Level The recyclable model in the process of industrialization of Chinese medicine, the construction and application of technology system Duan Jin'ao, Tang Renmao, Wu Qinan, Xiao Wei, Tang Yuping, Wang Minggeng, Qian Dawei, Tang Zhishu, Su Shulan. Qin Yong, Jiang Shu
2016 Science and Technology Prize of China Association of Acupuncture - Moxibustion Prize for Social Forces Research on neuroendocrine mechanism of acupuncture therapy for losing weight Xu Bin, Liu Zhicheng, Yu Zhi, Gong Meirong, Yuan jinhong, Sun Zhi, Chen Hao  
2016 Science and Technology Prize of China Association of Acupuncture - Moxibustion Prize for Social Forces Guideline of acupuncture and moxibustion for treating clinical syndrome Liu Baoyan, Wu Xiaodong, Zhao Hong, Fang Yigong, Yang Jinsheng, Zhao Jiping, Wu Zhongchao, Yang Jinhong, Zhang Wei, Chu Haoran, Guo Yi, Xu Bin, Chen Zelin, Fang Jianqiao, Liu Zhibin, Ni Guangxia, Dong Guofeng, Gang Weijuan, Wang Xin, Zi Mingjie
2016 Science and Technology Prize of China Association of Acupuncture - Moxibustion Prize for Social Forces Regulation mechanism of acupuncture and moxibustion for functional bowel disorders Sun Jianhua,Pei Lixia, Geng Hao, Wu Xiaoliang, Chen Lu, Peng yongjun, Liu Lanying, Zhou Junling, Xu Wanli
2017 Prize for Chinese Medicine Science and Technology of Jiangsu Province Prize for Social Forces Research and application of normalization of nursing technology of Chinese medicine Xu Guihua, Bai Yamei, Wang Qiuqin, Yan Shuxia, Chen Hua, Sun Zhiling, Jiang Rongrong, Ye Ran, Huang Fang
2017 Prize for Chinese Medicine Science and Technology of Jiangsu Province Prize for Social Forces Research on the effect of series of angelica medicine for nourishing and activating blood circulation on functional material and compatibility of medicine Tang yuping, Duan Jin'ao, Sun Dazheng, Qian Dawei, Shang Erxin, Li Nianguang, Li Weixia, Shi Xuqin, Huang Shengliang
2017 Prize for Chinese Medicine Science and Technology of Jiangsu Province Prize for Social Forces The inheritance and system innovation of differentiation and treatment of malignancy cancer Zhao Zhiqiang, Zhou Zhongying, Jin Lu, Zhao Yanhua, Wu Mianhua, Zhu Yao, Li Muhan
2017 Prize for Chinese Medicine Science and Technology of Jiangsu Province Prize for Social Forces The basic research for effect of the nourishing vital essence tablets on improve male sexual function and spermatogenic function and its application Jin Baofing, Sun Dalin, Zhang Xindong, Cui Yugui, Huang Yufeng, Li Junsong, Cai Bin
2017 Prize for Science and Technology of Jiang Province   Provincial Level Curative Effect, Safety and Application of Chemotherapy of Oxaliplation System in Treatment of Promary Liver Cancer  Qin Shukui, Hua Haiqing, Wu Qiong, Gong Xinlei, Yang Liuqing, Liu Lin, Liu Xiufeng, Wang Lin, Chen Yingxia 
2017 Prize for Science and Technology of Colleges and Universities Ministerial Level  The Creation and Clinical Use of Cancer Toxicology Theoretical System in Chinese Medicine

Cheng Haibo, Wu Mianhua, Zhou Zhongying, Zhou Hongguang, Shen Weixing, Li Liu, Sun Dong, Wang Ruiping, Xu Longqi, Shang Wenibn, Xu Huiqin, Chen Haibin, Lu Wei, Li Li, Xu Changliang 
2017 Prize for Science and Technology of Colleges and Universities Ministerial Level  The establishment and industrial demonstration of quality evaluation system for retrievable qualified processed Chinese medicine herbs

cai Baochang, Cai Hao, Qin Kunming, Li Baoming, Zhu Zhiguo, Du Weifeng, Li Weidong, Liu Xiao, Lu Tulin, Zhou Jinhai, Ding Fei, Tao Yi, Yin Fangzhou, Jin Junnjie
2017 Prize for Science and Technology of Colleges and Universities Ministerial Level  The research and clinical application of acupuncture weight losing based on nerve endocrine adjustment

Xu Bin, Liu Zhicheng, Yu Zhi, Gong Meirong, Yuan jinhong, Sun Zhi, Chen Hao  
2018 Prize for Chinese Medicine Science and Technology of Jiangsu Province Prize for Social Forces Research of effect and mechnism of blood-activating and fu-organs-purgating prescription in the prevention and treatment of postoperative abominal adhesion Zeng Li, Li Wenlin, Bian Yaoyao, Mao Chunqin, Yang Lili, Yan Suai, Zhu Jianguang, Bi Lei, Zhu Yan 
2018 Prize for Chinese Medicine Science and Technology of Jiangsu Province Prize for Social Forces Research of Key Technology of  Antivival Substance, Extraction and Separation of Radix Isatidis He Liwei, Li Xiang, Sun Dong, Xiao Ping, Chen Jianwei, Fan Fangtian, Wu Hongyan 
2018 Prize for Chinese Medicine Science and Technology of Jiangsu Province Prize for Social Forces Research of incompatibility of Chinese materia medica based on literature and clinical analysis and establishment of warning platform Fan Xinsheng, Duan Jinao, Wang Chongjun, Hau Haoming, Shang Erxin, Qu Rong, Qian Dawei  

 

Award List Since 2011

Year of Awarding Categorizes of Awards Awarding Level Project Name Main Person in Charge
2011 National Prize for Science and Technology State Level The establishment and application of chemical research system of Chinese medicine resources Duan Jinao, Xiao Wei, Qian Shihui, He Ziqing, Qian Dawei, Tang Yuping, Li Youbin, Ding Anwei, Yang Nianyun, Chen Jianwei
2011 Prize for Science and Technology of Jiangsu Province Provincial Level Innovation of major technique of traditional Chinese medicine processing and tablet quality standard system  Cai Baochang, Wu Hao, Lu Tulin, Li Weidong, Li Junsong, Cai Hao, Yin Fangzhou, Qin Kunming, Yang Guangming
2011 Prize for Science and Technology of Colleges and Universities Provincial Level Innovation of major technique of traditional Chinese medicine processing and tablet quality standard system  Cai Baochang, Wu Hao, Lu Tulin, Li Weidong, Xiao Jieming, Li Xiang, Yin Fangzhou, Cong Xiaodong, Zhou Jinhai, Cai Hao, Yu Hongli, Li Lin, Qin Kunming, Li Junsong
2011 Prize for Science and Technology of Jiangsu Province Provincial Level The influence of Chinese medicine for  activating blood circulation and eliminating stasis on tumor metastasis Lu Yin, Zheng Shizhong, Wang Aiyun, Chen Wenxing, Yan Linggeng, Meng Zhengjie, Li Mengqiu
2012 Prize for Science and Technology of Colleges and Universities Provincial Level Clinical and molecular mechanism of treating viral pneumonia using Chinese medicine Wang Shouchuan, Ren Xianzhi, Zhao Xia, Xu Jianya, Sun Yiqiu, Yang Yan, Ai Jun, Liao Hui, Chen Caixia, Chen Chao, Shan Jinjun, Xu Shan
2012 Philosophy and Social Science Excellent Achievement Prize of Jiangsu Province  Provincial Level Cheng Dan’an’s Studies (Books ) Xia Youbing
2012 Prize for Science and Technology of China Association of Chinese Medicine Prize for Social Forces The construction and verification of tumor patients’ coated tongue forming molecular regulation network Zhan Zhen, Zhang Junfeng, Hao Jinfeng, Fan Yuan, Wang Ruiping, Tong Shujuan, Zhang Chunbing, Wu Juan, Yang Yaping, Yu Ping
2012 Prize for Science and Technology of China Association of Chinese Medicine Prize for Social Forces A series of experimental researches on astragalus nanometer micro emulsion collagen promoting neogenesis  of vessel based on the Qi and Blood theory Pan Liqun, Yao Chang, Cai Xubing, Yu Dongsheng
2012 Prize for Science and Technology of China Association of Chinese Medicine Prize for Social Forces Research on molecular mechanism of oral liquid for clearing away the lung heat treating children respiratory syncytial viral pneumonia Zhao Xia, Wang Shouchuan, Xu Jianya, Ren Xianzhi, Luo Hui, Chen Caixia, Zhang Pei, Xu Shan
2012 Prize for Science and Technology of China Association of Chinese Medicine Prize for Social Forces Research on compatibility of medicines for enriching yin and its component adjustment, on VEC signal pathway and systems biology of relevant gene Zhang Xu, Yang Jin, Jiang Fengrong, Gong Jiening, Wang Mingyan, Lu Tulin, Xu Dongqing, Bian Huimin
2012 Prize for Marine Science and Technology Prize for Social Forces Intensive processing of mactraveneriformis and its integrated utilization and research on functional heath care products Wu Hao, Wan Xihe, Wang Lingchong, Cheng Jianming, Liu Rui, Wen Hongmei, Di Liuqing, Bian Huimin, Xiao Wei, Wang Libao
2012 Prize for Chinese Medicine Science and Technology of Jiangsu Province Prize for Social Forces Research on molecular mechanism of oral liquid for clearing lung heat treating children viral pneumonia Wang Shouchuan, Xu Jianya, Zhao Xia, Li Jiangquan, Xu Shan, Liao Hui, Dai Qigang, Shan Jinjun, He Li, Chen Siwen, Wang Wenge, Chen Caixia, Wang Lin, Chen Chao, Bai Lingjun
2013 Prize for Chinese Medicine Science and Technology of Jiangsu Province Prize for Social Forces Mechanism of Jiangsu selfheal extractive intervening impaired glucose tolerance   Wu huiping, Guo Ying, Chen Meijuan, Gao Ming, Gu Yu, Dong Ju, Xi Beili, Dai Xiaoming 
2013 Prize for Science and Technology of Colleges and Universities Provincial Level The base and application research on effects of san’ao decoction on opening the inhibited lung-energy Fan Xinsheng, Cao Longxiang, Guo Liwei, Dong Zibo, Duan Jin'ao
2013 National Prize for Progress in Business Technology Prize for Social Forces Research on key technique of energy-saving cloud computing platform and its application in e-commerce Hu Kongfa, Wang Changqing, Chen Sujuan
2014 Prize for Chinese Medicine Science and Technology of Jiangsu Province Prize for Social Forces Key technique for processing Schisandrachinensis and the integration and application of its quality standardization system Lu Tulin, Yin Fangzhou, Mao Chunqin, Li Lin, Li De, Wu Hao, Li Weidong, Xu Jinguo
2014 Prize for Chinese Medicine Science and Technology of Jiangsu Province Prize for Social Forces Mechanism of compatibility of ermiao medicines for resisting acute gout and research on its effects  Yin Lian, Xu Li, Shi Le, Shi Xinde, Cui Xiaobing
2014 Philosophy and Social Science Excellent Achievement Prize of Colleges and Universities of Jiangsu Province Department and Bureau Level Humane art, neutralization and natural law--diversified history construction of Chinese somatology and  bioethics Ma Jiazhong
2014 Philosophy and Social Science Excellent Achievement Prize of Colleges and Universities of Jiangsu Province Department and Bureau Level The relationship of Xiao Yuncong’s painting style “neither Song style nor Yuan style” and its print works Shen Xin
2014 Prize for Science and Technology of Colleges and Universities Provincial Level The material foundation and biological mechanism of effects of siwu decoction on treating kinds of primary dysmenorrhea Duan Jin'ao, Su Shulan, Liu Pei, Fan Xinsheng, Shang Erxin, Hua Yongqing, Tang Yuping, Wang Peijuan, Ma Hongyue, Qian Dawei, Guo Jianming, Li Wenlin, Lu Yin, Liu Li, Zhu Min, Liu Chunmei
2014 National Prize for Progress in Business Technology Prize for Social Forces Research and application of Electronic Medical Record system and platform of medical information integration Hu Kongfa, Zeng Li, Li haiyuan, Lv Yihua, Fang Junwu, Li Rui, Chen Hao, Zhou Lina, Hu Chenjun
2014 Prize for Science and Technology of Jiangsu Province Provincial Level The construction and application of quality standard system of modern Chinese medicine effects exampled by cassia twig and Poriacocos capsule Xiao Wei, Wang Zhenzhong, Ling Ya, Duan Jin'ao, Ding Gang, Zhu Jingbo, Zhang Chenfeng, Li jiachun, Fan Qiru, Zhao Yiwu
2014 Prize for Science and Technology of Nanjing City Department and Bureau Level Noninvasive treatment respirator based on the theory of fuzzy logic control Wang Jiawang, Yin Zhihong, Wang Zhe, Zhao Ran, Yuan Junhui
2015 Prize for Chinese Medicine Science and Technology of Jiangsu Province Prize for Social Forces The effect of nourishing yin and tonifying yang sequential therapy on the construction of polycystic ovarian syndrome Tan Yong, Ren Qingling, Nie Xiaowei, Zou Yijie, Zhou Ge, Guo Yinhua, Yin Yanyun, Hu Rongkui, Zhao Juan
2015 Prize for Chinese Medicine Science and Technology of Jiangsu Province Prize for Social Forces Mechanism of cancer and its applied basis research Cheng Haibo, Wu Mianhua, Zhou Hongguang, Chen Haibin, Shen Weixing, Li Liu, Li Li
2015 Prize for Chinese Medicine Science and Technology of Jiangsu Province Prize for Social Forces The effect of warming and smoothing blood by modulating lipid by moxibustion and TRPV1 startup mechanism Zhang jianbin, Jiang jingfeng, Wang Lingling, Xu Bin, Wang Xinjun, Wang Yaoshuai, Yu Zhi, Jin Xun 
2015 Excellent Achievement Prize for the 7th Scientific Research of Colleges and Universities (Humanities and Social Sciences) Provincial Level Study on Chinese medicine( in three volumes ) Ren Dianlei, Jin Xin, Xue Gongchen, Zhang Weifeng, Zhu Shine
2015 National Prize for Science and Technology State Level The construction and application of relevant quality control system of Chinese patent medicine effects exampled by cassia twig and Poriacocos capsule Xiap Wei, Xu Xiaojie, Zhu Jingbo, Duan Jin'ao, Wang Yonghua, Wang Zhenzhong, Ding Gang, Bi Yu'an, Cao Liang, Li Jiachun 
2015 Prize for Science and Technology of China Association of Chinese Medicine Prize for Social Forces The construction and application of theoretical system of traditional Chinese medicine tumor Cheng Haibo, Wu Mianhua, Zhou Zhongying, Shen Weixing, Zhou Hongguang, Sun Dongdong, Li Liu, Chen Haibin, Li Li, Li Mohan, Lu Wei, Li Bo, Wang Mingyan, Xu Huiqin, Zhu Huaxu 
2015 Prize for Science and Technology of China Association of Chinese Medicine Prize for Social Forces The confirmation of the best Bitongling prescription and influence of immunologic mechanism Wang Yue, Guo Haiying, Wu Suling, Geng Yuanqing, Li Guangqing, Ding Rong, Qin Shihua, Jing Rongyue
2015 Li Shizhen Medicine Innovation Prize Prize for Social Forces The effect of nourishing yin and tonifying yang sequential therapy on the construction of polycystic ovarian syndrome Tan Yong, Ren Qingling, Nie Xiaowei, Zou Yijie, Zhou Ge, Guo Yinhua, Yin Yanyun, Hu Rongkui, Zhao Juan
2015 Prize for Science and Technology of Jiangsu Province Provincial Level The integration and industrialization application of membrane separation technology based on “ solution environment of Chinese medicine”  Guo Liwei, Zhu Huaxu, Zhang Hong, Bi Yu'an, Yang Yuejun, Liu Yuancai, Yang jiheng, Li Bo, Pan Yonglan
2015 National Prize for Progress in Business Technology Prize for Social Forces The key technique of crunching big data of medical industry and research for application platform Hu Kongfa (not clear)
2016 Prize for Chinese Medicine Science and Technology of Jiangsu Province Prize for Social Forces Basic research for application of Schizonepeta and its industrialization Ding Anwei, Zhang Li, Shan Mingqiu, Bao Beihua, Peng Guoping, Yao Weifeng, Yu Sheng, Chen Peidong
2016 Prize for Chinese Medicine Science and Technology of Jiangsu Province Prize for Social Forces Research on the inheritance of the new system of pathogenesis differentiation Zhou Zhongying, Zhu Yao, Jin Lu, Ye Fang, Guo Lizhong, Zhao Zhiqiang, Wang Zhiying, Jin Miaowen, Zhou Xueping
2016 Prize for Chinese Medicine Science and Technology of Jiangsu Province Prize for Social Forces The effect of cooling and dissipating blood stasis prescription on resisting hepatic failure and its cellular and molecular mechanism Chen Weiping, Bi Lei, Bian Yaoyao, Jiang Zequn, Yan Xiaojing, Zeng Li
2016 Prize for Chinese Medicine Science and Technology of Jiangsu Province Prize for Social Forces Activate the circulation of blood and facilitate  bowel movement when it occurs asthma—research on XiefeiPingchuan decoction treating children febrile asthma Han Xinmin, Yang Jiang, Chao Jianguo, Ni Xinqiang, Ye Jin, Yuan Bin, Zhao Jing
2016 Prize for Chinese Medicine Science and Technology of Jiangsu Province Prize for Social Forces The mechanism and clinical research on effect of tumor treating tablets and its active constituent AGAP on glioma  Huo Jiege, Zhou Zhongying, Wang Xiaoning, Cao Peng, Cai Xueting, Wang Chunru, Lu Wuguang
2016 Achievement Prize for Scientific and Technological Research of Colleges and Universities of Jiangsu Province Department and Bureau Level Basic research for application of Schizonepeta and its industrialization Ding Anwei, Zhangli, Shan Mingqiu, Bao Beihua, Peng Guoping, Yao Weifeng, Cao Yudan, Yu Sheng, Chen Peidong
2016 Achievement Prize for Philosophical and Scientific  Research of Colleges and Universities of Jiangsu Province Department and Bureau Level Disciplinary history of Chinese Medicine Wang Xudong, Yan Tingting, Fan Chongfeng, Liu Ping, Wang Zhenguo
2016 Achievement Prize for Scientific and Technological Research of Colleges and Universities of Jiangsu Province Department and Bureau Level Molecular mechanism of ginsenoside Rb1 regulating metabolism of fat cytolipin Shang Wenbin, Yu Xizhong, Zhao Juan, Zhang Hao, Ye Lifang 
2016 Achievement Prize for Scientific and Technological Research of Colleges and Universities of Jiangsu Province Department and Bureau Level The effect of central galanin regulating the insulin resistance of diabetes and its mechanism Fang Penghua, Zhang Zhenwen, Min Wen, Shi Mingyi, Bu Ping
2016 Science and Technology Prize of Chinese Association of Integrative Medicine Prize for Social Forces Basic research for application of Schizonepeta and its industrialization Ding Anwei, Zhang Li, Guo Chenghui, Shan Mingqiu, Huang Youping, Bao Beihua, Peng Guoping, Yao Weifeng, Cao Yudan, Yu Sheng, Chen Kaijun, Chen Peidong
2016 Science and Technology Prize of Chinese Association of Integrative Medicine Prize for Social Forces The mechanism and clinical research on effect of tumor treating tablets and its active constituent AGAP on glioma Huo Jiege, Zhou Zhongying, wang Xiaoning, Cao Peng, Cai Xueting, Wang Chunru, Lu Wuguang, Wei Guoli
2016 Prize for Science and Technology of China Association of Chinese Medicine Prize for Social Forces The derivation connection of representative classic descriptions, the construction and application of technology system of its effects Duan Jin'ao, Cao Longxiang, Fan Xinsheng, Guo Liwei, Su Shulan, Sun Feng, Wang Peijuan, Liu Pei, Yin Lian, Tang Yuping, Dong Zibo, Gao Song, Chen Yan, Shang Erjin, Qian Dawei
2016 Prize for Science and Technology of China Association of Chinese Medicine Prize for Social Forces Quality grading of Chinese medicine tablets and construction of registration management model Xiao Yongqing, Li Li, Xu Laying, Wu Chunjie, Liu Ying, Sun Lili, Ding Anwei, Gong Qianfeng, Liang Shengwang, Zhang Yisheng
2016 Prize for Science and Technology of China Association of Chinese Medicine Prize for Social Forces The development of the new medicine Guanxinping for tonifying qi and yin, activating blood circulation and dispersing phlegm, research on the mechanism of treating coronary heart disease  Li Qiyi, Fang Zhuyuan, Yan Shihai, Liu Zhihui, Zhu Xuanxuan, Han Xu, Wang Lingzhun, Wang Daocheng 
2016 Prize for Science and Technology of Colleges and Universities Provincial Level Basic research for application of Schizonepeta and its industrialization Ding Anwei, Zhang Li, Guo Chenghui, Shan Mingqiu, Huang Youping, Bao Beihua, Peng Guoping, Yao Weifeng, Cao Yudan, Yu Sheng, Chen Kaijun, Chen Peidong
2016 Prize for Science and Technology of Colleges and Universities Provincial Level Research on the influence of sulphurfumigating on Chinese herb, tablets and prescription and the construction of evaluation system  Cao Gang, Cai Hao, Liu Xiao, Shou Qiyang, Wu Xin
2016 Prize for Science and Technology of Jiangsu Province Provincial Level The recyclable model in the process of industrialization of Chinese medicine, the construction and application of technology system Duan Jin'ao, Tang Renmao, Wu Qinan, Xiao Wei, Tang Yuping, Wang Minggeng, Qian Dawei, Tang Zhishu, Su Shulan. Qin Yong, Jiang Shu
2016 Science and Technology Prize of China Association of Acupuncture - Moxibustion Prize for Social Forces Research on neuroendocrine mechanism of acupuncture therapy for losing weight Xu Bin, Liu Zhicheng, Yu Zhi, Gong Meirong, Yuan jinhong, Sun Zhi, Chen Hao  
2016 Science and Technology Prize of China Association of Acupuncture - Moxibustion Prize for Social Forces Guideline of acupuncture and moxibustion for treating clinical syndrome Liu Baoyan, Wu Xiaodong, Zhao Hong, Fang Yigong, Yang Jinsheng, Zhao Jiping, Wu Zhongchao, Yang Jinhong, Zhang Wei, Chu Haoran, Guo Yi, Xu Bin, Chen Zelin, Fang Jianqiao, Liu Zhibin, Ni Guangxia, Dong Guofeng, Gang Weijuan, Wang Xin, Zi Mingjie
2016 Science and Technology Prize of China Association of Acupuncture - Moxibustion Prize for Social Forces Regulation mechanism of acupuncture and moxibustion for functional bowel disorders Sun Jianhua,Pei Lixia, Geng Hao, Wu Xiaoliang, Chen Lu, Peng yongjun, Liu Lanying, Zhou Junling, Xu Wanli
2017 Prize for Chinese Medicine Science and Technology of Jiangsu Province Prize for Social Forces Research and application of normalization of nursing technology of Chinese medicine Xu Guihua, Bai Yamei, Wang Qiuqin, Yan Shuxia, Chen Hua, Sun Zhiling, Jiang Rongrong, Ye Ran, Huang Fang
2017 Prize for Chinese Medicine Science and Technology of Jiangsu Province Prize for Social Forces Research on the effect of series of angelica medicine for nourishing and activating blood circulation on functional material and compatibility of medicine Tang yuping, Duan Jin'ao, Sun Dazheng, Qian Dawei, Shang Erxin, Li Nianguang, Li Weixia, Shi Xuqin, Huang Shengliang
2017 Prize for Chinese Medicine Science and Technology of Jiangsu Province Prize for Social Forces The inheritance and system innovation of differentiation and treatment of malignancy cancer Zhao Zhiqiang, Zhou Zhongying, Jin Lu, Zhao Yanhua, Wu Mianhua, Zhu Yao, Li Muhan
2017 Prize for Chinese Medicine Science and Technology of Jiangsu Province Prize for Social Forces The basic research for effect of the nourishing vital essence tablets on improve male sexual function and spermatogenic function and its application Jin Baofing, Sun Dalin, Zhang Xindong, Cui Yugui, Huang Yufeng, Li Junsong, Cai Bin
2017 Prize for Science and Technology of Jiang Province   Provincial Level Curative Effect, Safety and Application of Chemotherapy of Oxaliplation System in Treatment of Promary Liver Cancer  Qin Shukui, Hua Haiqing, Wu Qiong, Gong Xinlei, Yang Liuqing, Liu Lin, Liu Xiufeng, Wang Lin, Chen Yingxia 
2017 Prize for Science and Technology of Colleges and Universities Ministerial Level  The Creation and Clinical Use of Cancer Toxicology Theoretical System in Chinese Medicine

Cheng Haibo, Wu Mianhua, Zhou Zhongying, Zhou Hongguang, Shen Weixing, Li Liu, Sun Dong, Wang Ruiping, Xu Longqi, Shang Wenibn, Xu Huiqin, Chen Haibin, Lu Wei, Li Li, Xu Changliang 
2017 Prize for Science and Technology of Colleges and Universities Ministerial Level  The establishment and industrial demonstration of quality evaluation system for retrievable qualified processed Chinese medicine herbs

cai Baochang, Cai Hao, Qin Kunming, Li Baoming, Zhu Zhiguo, Du Weifeng, Li Weidong, Liu Xiao, Lu Tulin, Zhou Jinhai, Ding Fei, Tao Yi, Yin Fangzhou, Jin Junnjie
2017 Prize for Science and Technology of Colleges and Universities Ministerial Level  The research and clinical application of acupuncture weight losing based on nerve endocrine adjustment

Xu Bin, Liu Zhicheng, Yu Zhi, Gong Meirong, Yuan jinhong, Sun Zhi, Chen Hao  
2018 Prize for Chinese Medicine Science and Technology of Jiangsu Province Prize for Social Forces Research of effect and mechnism of blood-activating and fu-organs-purgating prescription in the prevention and treatment of postoperative abominal adhesion Zeng Li, Li Wenlin, Bian Yaoyao, Mao Chunqin, Yang Lili, Yan Suai, Zhu Jianguang, Bi Lei, Zhu Yan 
2018 Prize for Chinese Medicine Science and Technology of Jiangsu Province Prize for Social Forces Research of Key Technology of  Antivival Substance, Extraction and Separation of Radix Isatidis He Liwei, Li Xiang, Sun Dong, Xiao Ping, Chen Jianwei, Fan Fangtian, Wu Hongyan 
2018 Prize for Chinese Medicine Science and Technology of Jiangsu Province Prize for Social Forces Research of incompatibility of Chinese materia medica based on literature and clinical analysis and establishment of warning platform Fan Xinsheng, Duan Jinao, Wang Chongjun, Hau Haoming, Shang Erxin, Qu Rong, Qian Dawei